www.tudieu.de

Chỉ Tịnh Minh Giải

← -1 Mục Lục 1 →


 1. GIẢI VỀ Ý NGHĨA CHỈ TỊNH
 2. CHỈ TỊNH TIẾN ĐẠT (Samathabhāvanā)
 3. MINH SÁT TIẾN ÐẠT (Vipassanābhāvanā)
 4. GIẢI VỀ CARITA
 5. SỰ NHẬN BIẾT VỀ CARITA
 6. GIẢI VỀ BA TIẾN ĐẠT (BHĀVANĀ)
 7. GIẢI VỀ BA ẤN TƯỚNG
 8. PAṬHAVĪKASIṆA
 9. CHUẨN TÁC VỀ ĐỊA ĐẠI ÁN XỨ
 10. THỦ TRÌ TƯỚNG HIỆN KHỞI
 11. CẬN ĐỊNH
 12. SỰ KHAI TRIỂN TƯƠNG TỰ TƯỚNG
 13. NHẬN ĐỊNH VỀ THIỀN CHỨNG
 14. TU TẬP THIỀN TẦNG VÔ SẮC
 15. THỨC VÔ BIÊN XỨ
 16. TỨ ĐẠI HOÀN TỊNH
 17. ÁN XỨ HOÀN TỊNH MÀU XANH
 18. MÃNH LỰC CỦA 10 KASIṆA

 


← -1 i 1 →

Bản nguồn: CHỈ TỊNH MINH GIẢI
SAMĀDHA KAMMAṬṬHĀNA
Người dịch: Sư Pháp Nhiên


Nếu có thấy sơ sót sai lầm xin cảnh báo qua trang nhắn tin. Xin cảm ơn.

© www.tudieu.de