www.tudieu.de

VIDEO CÁC BUỔI HỌC TÀI LIỆU BẢNG NÊU CHI PHÁP SÁCH CẦN CÓ SẴN

A Tỳ Đàm

CHƯƠNG TRÌNH

7 BỘ A TỲ ĐÀM
(Abhidhamma)
Chánh Tạng

 1. Bộ Pháp Tụ
 2. Bộ Phân Tích
 3. Bộ Chất Ngữ
 4. Bộ Nhân Chế Định
 5. Bộ Ngữ Tông
 6. Bộ Song Đối
 7. Bộ Vị Trí
9 CHƯƠNG THẮNG PHÁP
(Abhidhammatthasangaha)
Giáo trình chủa Pháp Luân

 1. Tâm
 2. Tâm Sở
 3. Linh Tinh
 4. Lộ Tâm
 5. Ngoại Lộ
 6. Sắc Pháp
 7. Tương Tập Nhiếp
 8. Duyên
 9. Nghiệp Xứ

Lớp Zoom học với Trung

THÔNG BÁO

Trung bận việc nên
lớp tạm nghỉ dài hạn.
Hẹn gặp khi Trung trở lại với lớp.


YOUTUBE VIDEO LINKS

www.youtube.com/@atydamLớp buổi sáng Thứ Bảy & Chủ Nhật
www.youtube.com/@phaphocpariyattiLớp buổi tối Chủ Nhật
www.youtube.com/@LearningAbhidhammaLớp buổi tối Thứ Hai & Thứ Tư

BÀI MỚI NHẤT

Tài liệuZoom videos

VIDEO CÁC BUỔI HỌC

SIÊU LÝ TIỂU HỌC Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn, Lộ tâm
SIÊU LÝ CAO HỌC Duyên hệ, Duyên khởi
ĐỌC BỘ PHÁP TỤ Chi tiết bộ đầu tiên trong 7 bộ A Tỳ Đàm
LỚP CĂN BẢN→ Youtube lớp tối Chủ Nhật
PĀLI CĂN BẢN Học tiếng Pāli theo giáo trình hàm thụ

TÀI LIỆU

BẢNG NÊU CHI PHÁP CẦN CÓ SẴN

Tải hình vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save image as ...".
Học viên nên in ra bảng lớn A3 hay A2

Bảng Có Chữ

Bảng Trống

Bảng Có Số

Bảng Trắng ĐenChỉ chấm bảng chi pháp

SÁCH CẦN CÓ SẴN

Tải sách vể máy: xin bấm nút chuột phải và chọn "Save link as ..."

 • Bản đồ - Đại Phát Thú 1
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 2
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 3
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 4
 • Bản đồ - Đại Phát Thú 5
 • Bản-giải-Siêu-lý-cao-học
 • Bản-giải-Siêu-lý-tiểu-học
 • Bộ Ngữ Tông - Minh Tuệ
 • Bộ Ngữ Tông - TL Tịnh Sự
 • Bộ Pháp Tụ
 • Bộ Phân Tích
 • Bộ Vị Trí 1-2
 • Bộ Vị Trí 3-4
 • Bộ Vị Trí 5-6
 • Giáo trình Pali
 • Kho Tàng Pháp Học - TK Giác Giới
 • Pali Hàm Thụ (TK Giác Giới)
 • Phát Thú - Chánh Tạng - quyển 40
 • Phát Thú - Chú giải - quyển 85
 • Phát Thú 01 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 02 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 03 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 04 - TK Sán Nhiên
 • Phát Thú 05 - TK Sán Nhiên
 • Thanh Tịnh Đạo -TK Giác Giới
 • Toát Yếu A Tỳ Đàm - TK Giác Giới
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 1
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 2
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3a
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3b
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 3c
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 4
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5a
 • Tổng hợp Vô Tỷ Pháp - 5b
 • Vi Diệu Pháp Sơ Cấp - Sư Giác Giới
 • PAṬṬHĀNA.COM
  TIPITAKA.ORG
  BUDSAS.NET
  VIETHERAVEDA
  TÀI LIỆU
  BẢNG CHI PHÁP
  YOUTUBE ATYDAM
  VIDEOS THAM KHẢO
  VI DIỆU PHÁP SƠ CẤP
  TOÁT YẾU A TỲ ĐÀM
  BỘ PHÁP TỤ
  PALI HÀM THỤ
  

  VIDEOS THAM KHẢO

  Đọc Pali - bộ Phân TíchĐọc Pali - bộ Pháp TụĐọc Việt - bộ Pháp Tụ
  Đọc Pali - bộ Phân TíchĐọc Việt - bộ Phân Tích (i)Đọc Việt - bộ Phân Tích (ii)
  PaccayaniddesoTikapatthana SN Goenka

  © vdpzoom.com