VIDEO CÁC BUỔI HỌC TÀI LIỆU BẢNG NÊU CHI PHÁP SÁCH CẦN CÓ SẴN

A Tỳ Đàm - Lớp Zoom với Trung

Bài mới nhất

02/06/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập (3)
01/06/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập (2)
25/05/2024Duyên Khởi - Danh Sắc duyên Lục Nhập
19/05/2024Duyên Khởi - Thức duyên Danh Sắc (4)

VIDEO BUỔI HỌC

 • VIDEO - TÂM, TÂM SỞ & SẮC PHÁP
 • VIDEO - DUYÊN SINH - DUYÊN HỆ
 • VIDEO - PĀLI CĂN BẢN
 • BỘ PHÁP TỤ

  11/12/2022
  Giới thiệu 4 Pháp Siêu Lý
  18/12/2022
  Cách đọc Bảng Nêu
  25/12/2022
  Toát yếu Tâm sở
  08/01/2023
  Tổng quát về Tâm
  19/02/2023
  Tâm Thiện Dục Giới
  26/02/2023
  Tám Tâm Đại thiện nhiếp Tâm sở
  05/03/2023
  Tâm Đại Thiện thứ nhất
  12/03/2023
  Tâm Đại Thiện thứ nhất (2)
  19/03/2023
  Tâm Đại Thiện thứ hai, ba & bốn
  26.03.2023
  BTâm Đại Thiện thứ 5, 6
  02.04.2023
  Tâm Đại Thiện thứ 7 & 8
  09.04.2023
  Phân loại Tâm theo 9 khía cạnh
  16.04.2023
  Đọc tên 121 tâm
  23.04.2023
  Chương 1. Phân chia Tâm
  30.04.2023
  Abhidhammatthasaṅgaho - Đọc tên Tâm
  07.05.2023
  12 Tâm Bất Thiện
  14.05.2023
  Sở hữu phối hợp Tâm Bất Thiện
  21.05.2023
  Dhammasaṅgaṇī - Tâm Tham thứ nhất

  ↑ trở lên đầu trang

  www.tudieu.de

  © vdpzoom.com